De Stichting dr. Olfert Dapper en China heeft, conform de statuten, als algemeen doel het genereren en verspreiden van kennis over het hedendaagse China in Nederland.

In het bijzonder richt de stichting zich in de komende jaren op het bevorderen van de bestudering van China in het hoger onderwijs. Ter verwezenlijking van dit doel heeft de stichting in 2006 de leerstoel ‘Cultuur van het hedendaagse China’ opgericht aan de Universiteit van Amsterdam. Deze wordt voor een periode van vijf jaar bezet door prof. dr. S.R. Landsberger.

Copyright © Olfert Dapper Stichting. All rights reserved.